Workshops en lezingen

Tijdens de kinderfluistersessies, vertellen de kinderen waar hun problemen vandaan komen. Hun kennis geef ik graag door tijdens lezingen, workshops en cursussen.

 

 Programma:

8 oktober          'Invloed trauma's tijdens de zwangerschap' (lezing)

19.30 uur

Al tijdens de zwangerschap krijgen kinderen veel mee van wat er om hen heen gebeurd. Ze vangen flarden van gesprekken op en voelen de energie en emoties van hun moeder. Deze fase vormt een belangrijke basis voor de rest van hun leven. Soms gaat de informatie opname van de baby alleen niet goed. Hij/zij mist dan de context van de situatie en betrekt de informatie en emoties op zichzelf. Reacties zoals angsten, boosheid en blijdschap in het latere leven van je kind kan uit deze periode voortkomen.

 

Tijdens deze lezing vertel ik je meer over de zwangerschap en de connectie van de baby met de moeder. Je krijgt informatie over de manier waarop baby's leren, communiceren en welke invloed de omgeving hierop heeft.

Lezing wordt gegeven door Niraï Melis, Kinderfluisteraar

 

Kosten: € 5,-

Aanmelden via niraimelis@live.nl

20 oktober     Effectief communiceren met je kind (Workshop)

10.00 - 16.00 uur          

Kinderen communiceren al tijdens de zwangerschap met de moeder. Ze horen en voelen veel van wat er om hun heen gebeurd. Na de geboorte communiceren kinderen telepatisch of op energie niveau. Ze laten hun mening weten via huilen en gebaren. Tijdens deze fases zijn niet alleen de woorden die je kiest belangrijk, maar ook je stem, intonatie, intentie en energie. Kinderen kunnen gedachten lezen, dus je verwachtingen zijn misschien nog wel belangrijker dan wat je zegt. 

Tijdens deze workshop krijg je meer informatie over hoe je kind informatie ontvangt. Met opstellingen, theateroefeninge en energieoefeningen verplaats je je in je kind en krijg je een veel helderder beeld hoe jouw kind jouw informatie ontvangt. Je ontdekt ook hoe jouw communicatie het beste bij jouw kind aankomt. 

4 november    'Oorzaken boosheid peuters' (lezing)

19.30 uur​

De peutertijd en boosheid gaat soms samen hand in hand. Soms in extreme vormen. Oogschijnlijk lijkt het gedrag voort te komen door de leeftijd. Toch geeft 80% van de kinderen aan dat hun 'probleem'gedrag ontstaat door de omgeving waarin zij opgroeien. Bijvoorbeeld door het gebrek aan natuur of door verschillende rolpatronen of dagindelingen die veroorzaakt worden door de maatschappij. 

Tijdens de lezing vertel ik meer over de top 5 van genoemde oorzaken van de boosheid van peuters en hoe daar mee om te gaan.

Lezing wordt gegeven door Niraï Melis, Kinderfluisteraar

Kosten: € 5,-

Aanmelden via niraimelis@live.nl 

4 februari           'Als je dochter een jongen lijkt (lezing)

19.30 uur

Iedere klas heeft er wel een of twee. Meisjes die 'jongens'gedrag tonen of jongens die op meisjes lijken. Deze kinderen staan op en top in hun kracht en zijn gelukkig met hun lichaam.  Alleen de buitenwereld beoordeelt hun gedrag als 'jongens'achtig en 'meisjes'achtig. Dit terwijl alle karaktereigenschappen bij zowel meisjes als jongens aanwezig zijn. Kinderen krijgen bij de geboorte die karaktereigenschappen mee die ze nodig hebben om hun doel te bereiken. Door hun gedrag te labelen als het gedrag dat past bij het tegenovergestelde geslacht, brengen we kinderen in een identiteitscrisis die geheel onnodig is.  

Lezing wordt gegeven door Niraï Melis, Kinderfluisteraar

Kosten: € 5,-

Aanmelden via niraimelis@live.nl